6 juli 2022

HET VERKEER GAAT OM EN HOE!!! Lees dit fascinerende stuk van hoe het verkeer anders kan.

Initiatief wat getrokken wordt door OLC, Wijkraad WEST & NOORD WEST.   
Het wiel is ontstaan uit een groep bewoners die hebben erkent dat je niet een oplossing kan maken voor het verkeer in de stad zonder te praten met andere wijken.
Uitgangspunt voor het wiel is dat iedere plek in de stad te bereiken is met elke vervoersmiddel. Vervolgens moet het verkeerssysteem zo ingericht zijn dat natuurlijke keuzes gemaakt worden die passen bij een duurzame stad: in het centrum met de fiets en ov. Met de auto maximaal buitenom. Hierbij is het ook belangrijk dat op bepaalde plekken het tempo van verplaatsen met de auto heel erg om laag gaat zodat bewoners en bezoekers de neiging hebben voor de gewenste route en/of vervoersmiddel te kiezen.
Dat heeft voor iedereen in de stad impact omdat het van iedereen ander reisgedrag vraagt. Daar krijgen we met zijn allen ook wat voor terug in de vorm van leefbaarheid en mooie verblijfsplekken in de stad. We vragen hierbij een open mindset en vertrouwen dat we allemaal hiervoor een steentje moeten bijdragen.

Facebooktwitterpinterest