1 juli 2022

Herinrichting Kapteynlaan/Romerostraat 26 november

Bewoners vinden de Kapteynlaan verkeersonveilig. Daarom gaat de gemeente de Kapteynlaan opnieuw inrichten. Ook het eerste deel van de Aartsbisschop Romerostraat tot de Sartreweg wordt opnieuw ingericht. De herinrichting sluit aan op de (her)ontwikkelingen van het Veemarkt-terrein en van winkelcentrum De Gaard.

De huidige wegversmallingen op de Kapteynlaan nodigen weggebruikers uit om harder te gaan rijden om de tegenligger voor te zijn. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Zeker in combinatie met de aanwezigheid van schoolgaande kinderen. Een herinrichting is daarom gewenst.

Op 26 november 2015 is vooralsnog de laatste bewonersbijeenkomst in de Jeruzalemkerk van 19.30 tot 21.00 uur. Dan kunt u vragen stellen over zaken die nog niet helemaal duidelijk mochten zijn bij het lezen van de nota en het bekijken van de tekening.

Laatste reactienota (26-10-2015)
Definitief ontwerp (26-10-2016)

Website gemeente (maatregel 34)

Facebooktwitterpinterest