11 augustus 2022

Gemeenten krijgen pas vanaf 1 juli 2022 kans om zonnepanelen te verplichten op industriegebouwen

Gemeenten krijgen niet per 1 januari 2022, maar pas vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid om zonnepanelen te verplichten op daken van industriegebouwen en gebouwen met overige gebruiksfuncties zoals parkeergarages.

De ministerraad heeft deze maand het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’ aangenomen en besloten voor te leggen aan de Eerste en Tweede Kamer (red. zie kader). Omdat het besluit gebruikmaakt ​van de instrumenten van de Omgevingswet, kan het pas in werking treden als ook de Omgevingswet in werking treedt.

Omgevingswet
De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt, werd afgelopen voorjaar opnieuw opgeschoven. Door deze te verplaatsen naar 1 juli 2022 wil het Rijk gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties extra tijd gunnen om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Lees meer: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i25167/gemeenten-krijgen-pas-vanaf-1-juli-2022-kans-om-zonnepanelen-te-verplichten-op-industriegebouwen

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.