5 juli 2022

Enquete wijkraadpleging Noordoost online

Vanaf nu staat de wijkraadpleging Noordoost online en kunnen alle wijkbewoners deze invullen. Tot eind oktober vragen wij, onder het motto “Utrecht Noordoost, voor elkaar”, de bewoners van de wijk wat zij vinden van de ouderenzorg, jeugd, groen en sociale activiteiten in de wijk.

Komend jaar gaan veel zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeenten. De politiek spreekt over: participatiemaatschappij en zelfredzaamheid. Participatie betekent dat we actief deelnemen in de wijk en dat we met gezamenlijke inspanning meer voor elkaar krijgen. De wijkraad Noordoost heeft er daarom voor gekozen dit jaar te onderzoeken hoe het onderwerp participatie en zelfredzaamheid leeft in de wijk Noordoost en wat de bewoners hiervan vinden.

De vragen staan in een enquête, die onderdeel is van de Wijkraadpleging. Een jaarlijks initiatief om bewoners actief te betrekken bij de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Deze enquête kan digitaal kan worden ingevuld op deze website tot en met 31 oktober.

De uitkomsten van de wijkraadpleging worden in januari 2015 tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst aan wijkwethouder Victor Everhardt gepresenteerd. Hij zal dan samen met u, de gemeente en de wijkraad, de leefbaarheid in de wijk Noordoost verder ontwikkelen en verbeteren.

Laat weten wat u belangrijk vindt en vul de enquête online in!

Facebooktwitterpinterest