5 juli 2022

Energiebesparende Verenigingen van Eigenaars

In Utrecht zijn er vele Verenigingen van Eigenaars (VvE). De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. VvE’s gaan zich ook steeds meer bezighouden met energiebesparende maatregelen.
IMG_1833
Twee enthousiaste Voordorpers, Sander Ekstijn en Christian Naethuys, zijn in 2012 met duurzame maatregelen voor hun VvE Artemis begonnen. Tussen 2013 en 2015 werden, na een Energieadvies op Maat, maatregelen als lift ‘slowstart’, bewegingssensoren en LED verlichting, doorgevoerd.
Sander: “Het is begonnen om met ‘relatief’ eenvoudige maatregelen bij onderhoud aan het gebouw dat toch al gepland stond geld te besparen. Met als bijkomend voordeel dat die ook goed zijn voor onze toekomst. Het accent verschoof steeds meer van besparen naar ‘onze toekomst’. Duurzaamheid moet de drijfveer worden om er aan te gaan beginnen.”

Zij hebben sinds november 2014 verschillende VvE’s uit Voordorp, de gemeente en andere organisaties, bij elkaar weten te krijgen. Samen hebben ze gekeken hoe ze, ondanks de complexe regels, energiebesparende en -opwekkende maatregelen kunnen nemen. De nadruk ligt momenteel bij de plaatsing van installaties voor zonnepanelen. Inmiddels zijn 7 VvE’s aangesloten bij het overleg “Groot dak zoekt zon!”. Bij beide bijeenkomsten was een vertegenwoordiger van energiepunt wonen aanwezig om ook het belang van de gemeente Utrecht te onderstrepen bij dergelijke stappen in het proces.

“Na ruim een jaar intensief onderzoeken met diverse experts zijn we nu klaar om de volgende stap te zetten.”, aldus Sander. “Bij mijn eigen VvE, met een geweldig mooi groot dak geschikt voor wel 600 panelen. Op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart gaven de aanwezigen aan, vrijwel unaniem, dat ze het gemeenschappelijk dak beschikbaar willen stellen voor het plaatsen van zonnepanelen en hebben ze mandaat gegeven aan de werkgroep om de voorwaarden waaronder verder uit te zoeken. Deze besluiten zijn nog eens officieel bekrachtigd op een druk bezochte volledige tweede ALV op 19 april.”

Sander denkt dat zonne-energie goed toe te passen is voor VVE’s. “Veel daken bij VvE’s zijn uitermate geschikt. Ga die uitdaging aan! Met een paar enthousiaste leden in je VvE kan het lukken.” Christian benadrukt dat dit de eerste stap is om alle VvE’s in Voordorp over te kunnen laten stappen naar duurzame Energie (we gaan namelijk door).

BRON Gemeente Utrecht (Energiepunt Wonen)
FOTO BOVEN Op de voorgrond de sporthal van USV Hercules (waar nu 500 zonnepanelen op liggen) en op de achtergrond een aantal van de potentiele VvE’s waar op het platte dak voldoende ruimte is voor zonnepanelen (in het midden VvE Artemis).
FOTO’s ONDER VvE Artemis (met plek voor bijna 600 zonnepanelen)

IMG_1969 IMG_1968

Facebooktwitterpinterest