7 juli 2022

Effecten van de Knijp bij de Monicabrug

Op 23 maart was er een bijeenkomst inzake de knijp bij de Monicabrug. In de bijlage het artikel in AD over deze bijeenkomst.
Verder zijn de resultaten van de enquête gepresenteerd. Hier hebben rond de 650 mensen aan mee meegewerkt (de enquête was erg uitgebreid) en 480 hebben de enquête volledig hebben ingevuld. Men is over het algemeen niet te tevreden over de effecten van de knijp! Bij een aantal straten is een aanzienlijke verkeerstoename te zien (zie de kaart van de 2-meting). De zorgen, files, rondom Oudenoord / Kaatstraat/ Adelaarstraat en de Acaciastraat zijn enorm. De gemeente heeft geen oplossing voor de ontstane verkeerstoename op diverse locaties.

Veel irritatie bij de aanwezigen omdat de gemeente trots is dat bij de Weerdsingel het resultaat inzake milieu & afname verkeer nu ok lijkt. De ellende is echter verplaatst. Peter Koolhaas (de projectleider van de gemeente) wist op bijna geen enkele vraag antwoord te geven. Veel vragen werden geparkeerd. De zorgen nemen toe omdat de parkeergarage in de binnenstad met 6500 plaatsen nog meer verkeer aantrekt. Zorgen zijn er ook in Wijk Noordoost bij de nieuwbouwwijk Zijdebalen, want dan komt er nog meer verkeer bij.

Grote vraag is en blijft: wat is de visie van de gemeente? SRSR (de vervoersvisie van de gemeente Slimme Routes, Slim Regelen & Slim Bestemmen) is op detail niveau niet of slecht uitgewerkt. Iedere ingreep heeft consequenties en met cijfers wordt gegoocheld. Ook op het kaartje bij de Weerdsingel kloppen de cijfers niet. Peter Koolhaas heeft daarop geen antwoord op.

De gemeente moet met spoed iets doen aan Oudenoord / Kaatstraat files!

Facebooktwitterpinterest