7 juli 2022

Dinsdag 21 mei bij de wijkraad thema-avond Jeugd

De wijkraad Noordoost nodigt u uit om bij de thema-avond Jeugd te komen op 21 mei om 20 uur in het wijkbureau Noordoost.

Jeugdbeleid in heel Nederland gaat ingrijpend veranderen. Van augustus 2013 tot 1 januari 2015 is er sprake van een “tussenfase” daarna moet de overdracht van de provincie aan de gemeente klaar zijn. In de wijken Overvecht en Ondiep is op dit moment een pilot gaande met het nieuwe werken in buurtteams. Het gaat om volwassenen en jongeren. Op termijn is er een nieuwe aanbesteding zodat per januari 2015 het nieuwe werken in gemeente Utrecht uitgevoerd wordt.

De komende wijkraad zullen 3 partijen zich voorstellen: JES030 (Annemarie van Breugel), Wijk & Co (Daphne van Knippenberg), en Stichting JoU (Durmus Can). Jacotien Visser, gebiedsmanager Veiligheid zal vragen vanuit de gemeente beantwoorden. Aan allen is gevraagd ook aandacht te besteden aan het wijkspeelruimteplan (kansen), buurthuizen (toekomst) en de communicatie naar de klanten / burgers.

Facebooktwitterpinterest