1 juli 2022

Denk mee over verkeerslichten in de wijk

Oproep: op welke plekken zijn verkeerslichten wel of niet nodig?

Gemeente Utrecht roept verkeersdeelnemers op te melden welke verkeerslichten in de stad (voor een deel van de dag) uitgeschakeld, dan wel anders afgesteld kunnen worden. Dinsdag 24 februari hebben wethouder Lot van Hooijdonk en enkele ‘veelgebruikers’ van het verkeer in Utrecht (waaronder een taxichauffeur en fietskoerier) de actieperiode gestart door zelf een eerste melding te doen bij het verkeerslicht op  de kruising Herenweg- Oudenoord. De oproep is één van de initiatieven om samen met de stad Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar te houden.

Utrecht telt circa 200 verkeerslichten. Deze verkeerslichten zorgen ervoor dat verkeersdeelnemers op een veilige manier hun weg vinden in de stad. Nut en noodzaak van verkeerslichten staan niet ter discussie, wel bestaan er -met name bij veel fietsers- in de stad twijfels of alle verkeerslichten op de juiste wijze zijn afgesteld  en of ze staan op plaatsen waar ze echt nodig zijn.

Hoe en tot wanneer reageren?

Tot en met 30 april kunnen Utrechters op een digitale kaart aangeven welke verkeerslichten volgens hen (voor een deel van de dag) uitgeschakeld, dan wel anders afgesteld kunnen worden. Ze kunnen ook andere suggesties doen zoals rechtsaf vrij voor fietsers of aangeven dat ze het verkeerslicht juist graag behouden. Iedereen kan zijn meldingen en suggesties online kwijt op www.utrecht.nl/verkeerslichten. Er is ook een mobiele versie van de website waarbij een kaart direct inzoomt op de plek waar de melder zich bevindt, zodat ‘on the spot’ gereageerd kan worden.

Wat gebeurt er met de reacties?

Gemeentelijke verkeersexperts beoordelen alle binnengekomen meldingen en suggesties en voorzien ze van advies. Op basis van dit advies besluit de wethouder Verkeer om verkeerslichten te handhaven, anders af te stellen of tijdelijk op knipperen te zetten. Omwonenden en belanghebbenden worden hierover geïnformeerd. Ervaringen van verkeersdeelnemers binnen de proefperiode zijn beslissend of de genomen maatregel definitief wordt. Pas na deze periode gaat een verkeerslicht bijvoorbeeld definitief uit.

 

Facebooktwitterpinterest