5 juli 2022

De buurt heeft mooie plannen

In de buurten Lauwerecht/Staatsliedenbuurt in Utrecht-Noordoost komen er nu 800 woningen in de plaats van kantoren, zoals de gebouwen van de Belastingdienst en het UWV. De meeste woningen zijn bedoeld voor studenten en starters. Zo’n grote bouwactiviteit brengt veel vragen met zich mee. De Wijkraad Noordoost vindt de belangrijkste vraag:
“Hoe kunnen huidige en toekomstige bewoners een rol nemen in het adviseren van de gemeente en de bouwende partijen (waaronder MITROS) om tot een zo groot mogelijke kwaliteitsverbetering van het gebied te komen?”

Het Bewonersplatform Staatslieden/Lauwerecht heeft gisteren haar advies hierover aangeboden aan de wijkwethouder, Victor Everhardt, in buurthuis De Leeuw. Namens het Bewonersplatform zei Bart Smit dat men in juni 2017 is gestart met deze groep die inmiddels is uitgegroeid tot zo’n zestig betrokkenen. Tevens is een petitie opgesteld en overhandigd over enkele bouwplannen.

De Wijkraad Noordoost heeft over dit proces en resultaat een advies verstrekt aan het (nieuwe) College van Burgemeester en Wethouders met als belangrijkste gegeven:
– Een visie- en ambitiedocument voor deze buurt(en) op te stellen,
– In dialoog met bewoners en ondernemers, en er
– Een toereikend budget aan toe te kennen.
Wijkwethouder Everhardt gaf er blijk van in te zien dat nu de gemeente aan zet is. Hij wil zich inzetten voor een zo spoedig mogelijke reactie van het nieuwe College van B&W. Persoonlijk gaf hij aan een dergelijke dialoog heel belangrijk te vinden.

Facebooktwitterpinterest