25 september 2022

De biodiverse boerderij: beloningen voor boeren & rijkere natuur voor Nederland

De rijkdom en verscheidenheid aan planten en dieren staat wereldwijd onder druk. Ook in Nederland. En omdat het grootste deel van ons land gebruikt wordt voor melkveehouderij, kan deze sector een aanzienlijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Om het voor boeren inzichtelijk te maken hoe biodivers hun bedrijf is, en ze daarvoor te kunnen belonen, heeft het Wereld Natuur Fonds samen met Duurzame Zuivelketen (DZK) en Rabobank een biodiversiteitsmonitor ontwikkeld. Melkveehouder Carl van Jaarsveld legt uit wat deze tool voor zijn businessmodel betekent.

Rabobank Afbeelding 002

Meetbare biodiversiteit

‘Het verduurzamen begon bij ons met een nieuwe stal voor de koeien’, vertelt Carl. ‘We wilden dat die aan de laatste duurzaamheids- eisen voldeed. Maar zo’n MDV-stal (Maatlat Duurzame Veehouderij) heeft een hoge financieringslast. Vandaar dat we op zoek gingen naar extra inkomstenbronnen. De biodiversiteitsmonitor past daar goed bij.’

Lees verder: https://www.change.inc/agri-food/advertorial-de-biodiverse-boerderij-beloningen-voor-boeren-rijkere-natuur-voor-nederland-37128?utm_medium=email&_hsmi=29751853&_hsenc=p2ANqtz-9Kpiu8d8_IHIX4uA8N4Eu4KnQ8f6UJQBxG_Siij7aI9nzIFGsxyVIkPO6AwOPBm3m0OFTv6vdIpgWFvxQgATHaw_lFng&utm_content=29751853&utm_source=hs_email

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.