1 juli 2022

Omwonenden complex van Lieflandlaan geven visie op studentenhuisvesting

Naar aanleiding van de discussie over het al dan niet plaatsen van spaceboxen als tijdelijke studentenhuisvesting op het toch al schaarse openbaar groen in Tuindorp, ...

Posted in studentenhuisvesting van Lieflandlaan, Wonen en ruimtelijke ordening