7 juli 2022

Oude schoenen weggooien zonder nieuwe te hebben?

Nee dat gaan we niet doen! De feestdagen zijn voorbij, we moeten weer aan de bak, zowel Professioneel alsmede ons vrijwilligerswerk gaan we weer aan ...

Posted in Communicatie, Uncategorized, wijkraad Noordoost

Samen voor Overvecht 2019 – 2022

De Versnelling van Overvecht (2016–2018) wordt Samen voor Overvecht (2019–2022) Afgelopen week heb ik een overleg van de Wijkraad Overvecht bijgewoond. Ik was zo geïnspireerd ...

Posted in Communicatie, Uncategorized, wijkraad Noordoost

Nieuw stadspark met oog voor water

Het gebied tussen de Eykmanlaan, Winklerlaan, volkstuinenpark De Driehoek en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort was lange tijd een rommeltje. Volkstuinders, duivenhouders en stadsnomaden gingen er hun ...

Posted in De Groene Kop, Duurzaamheid & Natuur, wijkraad Noordoost

Dagelijks bestuur wijkraad Noordoost treedt af

Wijkraad Noordoost treedt af vanwege onvrede over bezuinigingen Het dagelijks bestuur van de wijkraad Noordoost is collectief afgetreden omdat het zich niet kan vinden in ...

Posted in Communicatie, wijkraad Noordoost

Manifest wijkraden : Samen Doen!

Samen Doen! Betrokkenheid van bewoners is geen luxeproduct, het is een fundamentele voorwaarde voor een goed functionerende lokale democratie. In Zuidwest staan we in nauw ...

Posted in Communicatie, wijkraad Noordoost

Verkenning verkeersroute Votulast (terugkoppeling)

In januari 2017 is de gemeente gestart met de “Verkenning verkeersroute Votulast”. Het afgelopen jaar is er samen met u gekeken hoe u deze route ...

Posted in Communicatie, Uncategorized, Verkeer & Milieu, wijkraad Noordoost

Positie wijkraden na coalitieakkoord

Het nieuwe college heeft in haar coalitieakkoord opgenomen dat nagedacht moet worden over de toekomst van de wijkraden (in het perspectief van nieuwe vormen van ...

Posted in Communicatie, Uncategorized, wijkraad Noordoost

Aanbieden eindrapport Buurtgesprek Veemarkt 2016

Op dinsdag 21 februari 2017 tijdens de reguliere wijkraad vergadering is het eindrapport van het Buurtgesprek Veemarkt 2016 aangeboden aan wethouder Victor Everhardt. Het is ...

Posted in Communicatie, Uncategorized, Veemarkt, wijkraad Noordoost

Hoe, Wat, Waar, Wie de wijkraad?

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht over vraagstukken die spelen in de wijk Noordoost. Ons advies ...

Posted in Communicatie, wijkraad Noordoost

Enquete wijkraadpleging Noordoost online

Vanaf nu staat de wijkraadpleging Noordoost online en kunnen alle wijkbewoners deze invullen. Tot eind oktober vragen wij, onder het motto “Utrecht Noordoost, voor elkaar”, ...

Posted in Communicatie, wijkraad Noordoost

Buurland op bezoek bij de Wijkraad

Bij de laatste wijkraadvergadering van dinsdag 25 februari hadden we Buurland uitgenodigd om een presentatie te geven aan de Wijkraad. Buurland is een blok woningen ...

Posted in wijkraad Noordoost

Verslag Wijkraadvergadering 21 januari 2014

Op 21 januari was er een bijeenkomst van de Wijkraad Noordoost geweest. Hierbij een kort verslag. Veemarkt Ten aanzien van de Veemarkt hoort de wijkraad ...

Posted in Communicatie, wijkraad Noordoost

Burgemeester Van Zanen op bezoek in Noordoost

Woensdag 12 februari kwam de burgemeester Van Zanen op bezoek in de wijk om ondernemers en actieve bewoners te ontmoeten. Zijn route in de wijk ...

Posted in wijkraad Noordoost

Eerste vergadering van 2014

Op 21 januari 2014 is er weer een vergadering van de wijkraad Noordoost. Wij zullen in deze vergadering het advies zorgvoorzieningen in Utrecht Noordoost en ...

Posted in wijkraad Noordoost

GroenmoetjeDoen!-dag 2014

De nieuwe datum is bekend! Op 15 juni 2014 is het weer GroenmoetjeDoen!-dag, dit jaar is het thema Groen en Gezondheid. Voor het eerst wordt ...

Posted in Duurzaamheid & Natuur, GroenmoetjeDoen!, wijkraad Noordoost

Thema-avond wijkraadvergadering 10 december: Duurzame energie

De wijkraad organiseert thema-avonden op de wijkraadsvergaderingen, deze keer is het thema: Duurzame energie. We zullen het gaan hebben over het energieverbruik in de wijk, ...

Posted in wijkraad Noordoost

Verslag vergadering wijkraad van 12 november

Op 12 november is er weer een bijeenkomst van de Wijkraad Noordoost geweest. Hierbij een kort verslag.  Gebiedsmanager Stadswerken De gebiedsmanager voor openbare ruimte Oost ...

Posted in Communicatie, wijkraad Noordoost

Bijeenkomst “Decentralisaties sociaal domein” met wijkraden

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en deel van de AWBZ-taken. Tevens krijgen zij een centrale rol in de uitvoering van de participatiewet. Bijeenkomst met ...

Posted in Communicatie, wijkraad Noordoost, Zorg en Welzijn (Jeugd & Volwassenen)

Einde komkommertijd

De komkommertijd is voorbij, dus ook Wijkraad Noordoost komt weer met nieuws. Het cluster Communicatie heeft de eerste bespreking inmiddels gehouden. Op dinsdag 17 september ...

Posted in wijkraad Noordoost

Roeland Gulikers nieuwe gebiedsmanager Groen

Per 1 juli 2013 is Roeland Gulikers aangesteld als de nieuwe gebiedsmanager Groen van Stadswerken voor de wijken Noordoost en Oost. Hij volgt daarmee Dirk ...

Posted in Duurzaamheid & Natuur, wijkraad Noordoost

Dinsdag 18 juni bij de wijkraad ‘Wijkambitie’ en ‘Wijkvisie’

De avond, in aanwezigheid van wijkwethouder Jeroen Kreijkamp, zal grotendeels in het teken staan van twee concepten: de wijkambitie Noordoost vanuit het wijkbureau en een ...

Posted in wijkraad Noordoost

Vergadering januari 2013

Datum 15 janauri 2013 Aanwezig: Ab Kools, Albert van Beek, Joyce Parlevliet, Sanne de Groot, Fien van Walbeek, Henri Koopman, Egbert Aalbers, Ton Klaver, Ed ...

Posted in wijkraad Noordoost

Volgende bijeenkomst wijkraad Noordoost

De eerstvolgende bijeenkomst van de Wijkraad staat gepland op 12 februari 2013 om 20.00 in Wijkbureau Oost/Noordoost, FC Donderstraat 1. U kunt hier de agenda voor die bijeenkomst inzien. Denk mee met de wijkraad ...

Posted in wijkraad Noordoost