7 juli 2022

Luchtmeetnet

Wat is dat nou weer? Het is een fantastische ontwikkeling die ons allen kan helpen. Helpen in de zin van weten welke troep er in ...

Posted in Communicatie, Uncategorized, Verkeer & Milieu, Zorg en Welzijn (Jeugd & Volwassenen)

Verkenning verkeersroute Votulast (terugkoppeling)

In januari 2017 is de gemeente gestart met de “Verkenning verkeersroute Votulast”. Het afgelopen jaar is er samen met u gekeken hoe u deze route ...

Posted in Communicatie, Uncategorized, Verkeer & Milieu, wijkraad Noordoost

Meedenken in de wijk?

Park de Groene Kop, Winkelcentrum De Gaard, het nieuwe inzamelen, herinrichting De Biltstraat, leefstraten in Vogelenbuurt. Overal komen bewoners en gemeente elkaar tegen. Op 10 ...

Posted in Communicatie, De Groene Kop, Duurzaamheid & Natuur, Verkeer & Milieu, Wonen en ruimtelijke ordening

Werksessies Verkeersroute Votulast

De gemeente onderzoekt samen met bewoners en ondernemers welke maatregelen nodig en/of gewenst zijn voor de verkeersroute door de Vogelenbuurt en omgeving (Votulast). Hiertoe is ...

Posted in Verkeer & Milieu

Voordorp duurzamer in 2017

Op 9 februari was er weer een VvE energie bijeenkomst bij Tuinenpark Ons Buiten en op 21 februari zijn de plannen ook toegelicht bij de ...

Posted in Duurzaamheid & Natuur, Uncategorized, Veemarkt, Verkeer & Milieu

Inloopavond Monicabrug 12 december

Op 12 december organiseert de gemeente Utrecht een inloop informatieavond over de knijp bij de Monicabrug. Bewoners kunnen tijdens deze avond terecht met vragen over ...

Posted in Verkeer & Milieu

Fietsroute Overvecht – Utrecht Science Park

Utrecht wil de stad op een gezonde manier laten groeien en wil onder andere door het fietsgebruik te stimuleren door bv het aanleggen van fietsparkeerplaatsen ...

Posted in Communicatie, Uncategorized, Verkeer & Milieu

Vernieuwing Noordelijke Randweg

De gemeente gaat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. Hierdoor moet het verkeer beter doorstromen. De NRU is de route aan de noordkant van de ...

Posted in Verkeer & Milieu

Herinrichting Maliesingel, Wittevrouwensingel en Kleine Singel

De gemeente heeft op 26 oktober de plannen met de bewoners besproken om de Maliesingel (na de kruising met de Maliebaan), Wittevrouwensingel, tot aan de ...

Posted in Verkeer & Milieu

Winkelcentrum De Nieuwe Gaard

Veel bewoners van Tuindorp Oost, Tuindorp en Voordorp zien de plannen voor de uitbreiding van winkelcentrum De Gaard als een aanwinst voor de wijk. Het ...

Posted in Communicatie, Verkeer & Milieu, WC De Gaard, Wijkeconomie, Wonen en ruimtelijke ordening

Verkeerstromen Tuinwijk (Pieter van Nieuwlandstraat)

De afgelopen maand zijn er veel reacties binnengekomen via de website op het advies van de wijkraad m.b.t. de verkeersstroom Tuinwijk, in het bijzonder op het ...

Posted in Communicatie, Verkeer & Milieu

Klachten over onveilige verkeerssituatie Sartreweg

Diverse wijkbewoners hebben bij de wijkraad aandacht gevraagd voor een vreselijk onveilige situatie bij de Sartreweg na de verbouwing van de Kapteynlaan en Romerostraat. Daar ...

Posted in Communicatie, Verkeer & Milieu

Zienswijze verbreding A27 ingediend

Meerdere keren heeft de wijkraad gesproken over de plannen voor verbreding van de A27. Binnen de wijk Noordoost is het negatief effect ervan direct merkbaar ...

Posted in Verkeer & Milieu

Herinrichting Kapteynlaan/Romerostraat

Vanaf juli 2016 t/m november 2016 zullen deze straten aangepakt worden door de gemeente in het kader van meer veiligheid. Meer info op de site ...

Posted in Verkeer & Milieu

Kracht van Utrecht organiseert InitiatievenCafé op 22 april

Duurzamer ruimtegebruik en verkeer – kansrijk? We organiseren het InitiatievenCafé in samenwerking met de gemeente, voor bewoners, ondernemers en organisaties. Wees welkom! Lokatie: Rotslab, Rotsoord ...

Posted in Verkeer & Milieu

Effecten van de Knijp bij de Monicabrug

Op 23 maart was er een bijeenkomst inzake de knijp bij de Monicabrug. In de bijlage het artikel in AD over deze bijeenkomst. Verder zijn ...

Posted in Communicatie, Verkeer & Milieu

Informatieavond Knijp Monicabrug op woensdag 23 maart

Op woensdag 23 maart 2016 organiseert de gemeente een informatieavond voor bewoners van Pijlsweerd, Ondiep en Noordoost. Op deze avond krijgt u uitleg over de ...

Posted in Verkeer & Milieu

Herinrichting Kapteynlaan/Romerostraat 26 november

Bewoners vinden de Kapteynlaan verkeersonveilig. Daarom gaat de gemeente de Kapteynlaan opnieuw inrichten. Ook het eerste deel van de Aartsbisschop Romerostraat tot de Sartreweg wordt ...

Posted in Verkeer & Milieu

Verkeerswijziging verkeerssituatie Weerdsingel W.Z. vanaf 8 juni

Nieuwe situatie Vanaf 8 juni gaat de nieuwe verkeerssituatie voor autoverkeer langs de route Weerdsingel W.Z. in! Dit betekent dat sluipverkeer over de route Kaatstraat ...

Posted in Verkeer & Milieu

Verkeersatelier over gebiedsagenda Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar 4 maart

De gemeente heeft wensen en ideeën uitgewerkt in het document Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Per gebied is bepaald wat de hoofdfunctie is: winkelen, wonen of ...

Posted in Communicatie, Verkeer & Milieu

Denk mee over verkeerslichten in de wijk

Oproep: op welke plekken zijn verkeerslichten wel of niet nodig? Gemeente Utrecht roept verkeersdeelnemers op te melden welke verkeerslichten in de stad (voor een deel ...

Posted in Verkeer & Milieu

Op woendag 4 maart meepraten over toekomst van het verkeer in Noordoost?

eerste aankondiging, conceptprogramma Verkeersatelier over gebiedsagenda Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar woensdag 4 maart 19.30 uur (locatie volgt zsm) Introductie door gemeente Utrecht over de gebiedsagenda en ...

Posted in Verkeer & Milieu

Advies WRNO over SPvE “De Gaard”

Vanaf 20 juni t/m 17 juli 2014 was het voor iedereen mogelijk om een reactie te sturen naar aanleiding van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen ...

Posted in Verkeer & Milieu, WC De Gaard, Wijkeconomie, Wonen en ruimtelijke ordening

Knip Monicabrug: Hoe ziet dat er straks uit?

Het besluit over de knip Monicabrug moet nog door de Gemeenteraad. Het plan wat er nu ligt is als volgt. De bovenste afbeelding laat het ...

Posted in Verkeer & Milieu

Verkeer in Noordoost

De wijkraad is van mening, dat verkeer in Noordoost zijn bestemming moet hebben in Noordoost, bestemmingsverkeer dus; bewoners, bezoekers, bevoorrading van ondernemingen in Noordoost. Onze ...

Posted in Verkeer & Milieu

Update van het cluster Milieu&Verkeer

Het cluster Milieu&Verkeer houdt zich op het moment bezig met verschillende projecten in de wijk. Hieronder een korte beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen. Aanpak kruisingen ...

Posted in Verkeer & Milieu

Fietsparkeerschouw in NO

Vanmiddag hebben Henri, Kirsten en Joyce de weergoden getrotseerd en namens de wijkraad deelgenomen aan de fietsparkeerschouw georganiseerd door de Gemeente (Verkeer (Leon Peeters) en Projectbureau ...

Posted in Verkeer & Milieu