5 juli 2022

Buurtpact

Wist u dat: 1 op de 5 personen heeft dementie, 3 op de 5 vanaf 70 jaar te hoge bloeddruk,1 op de 5 is eenzaam, 1 of de  5 heeft een fobie, 1 op de 2 heeft last van overgewicht / obesity, 1 op 3 krijgen kanker en 90% ervan over de 50 jaar, 1 op de 3 heeft een betalingsachterstand, 1 op de 5 personen krijgt ooit een vorm van depressie. Volgens mij hoef ik niet meer te zeggen of meer uit te zoeken.

Vanaf 2019 gaat de gemeente Utrecht het buurtpact inzetten om twee doelen te bereiken. Het ene is het (nog) beter betrekken van bewoners bij de sociale ‘opgaven’ in hun buurt. Het tweede doel is betere samenwerking in de buurt tussen organisaties die in het sociaal domein actief zijn. Denk aan de buurtteams, de sociaal makelorganisatie DOCK, het jongerenwerk, artsen en SportUtrecht etc

Recentelijk heeft voorzitter Els Wegdam, Wijkraad Overvecht mij hiervan ingelicht. Ze vroeg: moeten we dit niet met alle wijkraden bespreken…?  Ik en de voorzitter Wijkraad Binnenstad zeiden onmiddellijk “ja”.  Gezien bovengenoemde cijfers kan niemand betwisten de noodzaak van deze actie. Ik wil dit ook direct in de wijkraad Noordoost gaan bespreken en de leden vragen om hiermee aan de slag te gaan.

https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/samenleven-welzijn/welzijn-in-de-wijk/buurtpact-samenwerken-aan-de-buurt/

Zie hier de bijlages:

2019-03-De-weg-naar-het-Buurtpact

180928 Raadsbrief 25 september 2018 beleidsregel buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners

beleidsregel buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners

Facebooktwitterpinterest