5 juli 2022

Biodiversiteit als rode draad door Gelderland

23-JAN-2021 – Alle acties voor biodiversiteit op één plek: dat is het resultaat van het nieuwe Gelderse Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. Biodiversiteit krijgt zo een steviger positie in het provinciale beleid. Bovendien wordt biodiversiteit nu een rode draad in al ons doen en laten: van wonen en werken tot boeren en energie opwekken.

Gelderland is de groenste provincie van Nederland, dankzij ruim 130.000 hectare Natuurnetwerk en 15 Europees beschermde Natura 2000-gebieden. Daar zijn we trots op. Tegelijk maken we ons zorgen: de natuur heeft het moeilijk en dat is geen nieuws. Stikstof zorgt voor verzuring en vermesting, karakteristieke landschapselementen verdwijnen en verdroging zet kwetsbare soorten en gebieden steeds meer onder druk.

Acties gebundeld
De natuur is van levensbelang. Zonder biodiversiteit geen insecten die onze gewassen bestuiven, zonder gezond ecosysteem geen schoon drinkwater of fijne plekken om te recreëren. Daarom werken we samen met partners en inwoners aan het versterken van de biodiversiteit. Met het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (pdf: 7,7 MB)

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.