1 juli 2022

Binnensteden

Leestijd 6 minuten

Binnensteden worden emissievrij. Wat doen vervoerders die hier veel moeten zijn?

Vanaf 2025 moeten de eerste dertig grote steden emissievrije zones hebben. Dit brengt de nodige uitdagingen mee voor vervoerders die veel in deze zones komen. Zo ook voor afvalinzamelaars en recyclingbedrijven. Maar met de ontwikkeling van nieuwe inzamelmodellen en digitale technologieën komt de schone binnenstad steeds dichterbij.

Binnensteden worden emissievrij. Wat doen vervoerders die hier veel moeten zijn?

De Haagse Hub is een initiatief waarbij emissievrije busjes van PostNL, na het bezorgen van pakketten, kleine hoeveelheden gescheiden afval naar de rand van de stad brengen. | Beeld: Unsplash

Smart collection, noemt grondstoffenverwerker PreZero Nederland het. Het betekent dat het bedrijf op een nieuwe manier kijkt naar de afvalinzameling in grote steden. Hierbij staan nieuwe businessmodellen centraal, ondersteund door slimme technologische snufjes. “De komende jaren gaan we steeds meer inzetten op deze ontwikkelingen”, vertelt Iwan te Winkel in een digitaal interview. Hij is director collection & operations, verantwoordelijk voor de toeleveringsketen van zowel bedrijfs- als huishoudelijk afval van PreZero Nederland. “We zien dat de markt verandert”, gaat Te Winkel verder. “Enerzijds is er steeds meer druk van lokale overheden om de verkeersdichtheid in binnensteden te verminderen. Tegelijkertijd zie je zowel landelijk als regionaal dat bedrijven zich steeds bewuster worden van hun afvalstromen. De vooruitstrevende partijen nemen afvalscheiding serieus, omdat de wil om circulair te worden groeit.”

Lees meer –> https://www.change.inc/circulaire-economie/schone-veilige-binnenstad-slimme-afvalinzameling-digitale-innovatie-36783

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.