6 juli 2022

Bijeenkomst “Decentralisaties sociaal domein” met wijkraden

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en deel van de AWBZ-taken. Tevens krijgen zij een centrale rol in de uitvoering van de participatiewet.

Bijeenkomst met wijkraden
Op donderdag 17 oktober 2013 heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor wijkraadsleden. De wijkraadsleden werden door de gemeente bijgepraat over de ontwikkelingen en wat dat betekent voor Utrechters en voor de Utrechtse wijkraden.

Verder heeft de gemeente de wijkraden gevraagd om aandachtspunten, suggesties en ervaringen vanuit de wijken. Met deze input kan de gemeente haar plannen aanschreven en verbeteren.

Informatie
Wethouder Hans Spigt – van Jeugd, Sport, Werk en Inkomen en Overvecht – heeft de hoofdlijnen van de nieuwe regeling geschetst. Toke Tom – hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente – heeft uitgelegd wat dit voor de gemeente Utrecht gaat betekenen.

Gespreksgroepen
Vervolgens zijn er gespreksgroepen gevormd die de volgende vragen meekregen:

  • Hoe kunnen we het ‘zelforganiserend vermogen’ van de wijk vergroten?
  • Hoe zorgen we voor goede communicatie in de wijk over de veranderingen en de buurtteams.

 De groepen kwamen onder andere met de volgende adviezen:

  • Inventariseer wat er nodig is in de wijk en match dat aan mensen die wel wat willen doen. Haak de wijkraad hierbij aan.
  • Verbind sterke aan zwakke inwoners
  • Maak een klankbordgroep van wijkraadsleden, die meekijkt met de gemeente.
  • “Kus mensen wakker”: er zijn veel mensen die wat willen doen. Je moet ze alleen vragen.

Afsluiting
Wethouder Everhardt – van Welzijn / WMO, Volksgezondheid, Diversiteit, Stationsgebied en de wijk Leidsche Rijn – slot de avond af. Hij bedankt voor de input van de wijkraadsleden en benadrukt het belang dat gemeente en wijkraden met elkaar in gesprek blijven.  

Meer informatie
Via deze website kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op dit gebied: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=382440

Facebooktwitterpinterest