1 juli 2022

Beste BKW-medestander,

Mede dankzij het tekenen van onze petitie, het ophangen van onze Ik-doe-mee-poster(s) achter uw raam en alle andere geweldige support groeien wij gestaag verder. Waar wij in de vorige nieuwsbrief 177 handtekening hadden, zijn dit er nu 208. Hoewel wij het benodigde aantal al hadden bereikt om in gesprek te kunnen, is het toch leuk om te zien dat de support groeit. In de afgelopen periode is er veel gebeurd, en weer een aantal belangrijke doelen bereikt. Via deze tweede nieuwsbrief praten wij u graag bij.

Media, media en nog meer media

In de vorige nieuwsbrief lieten wij al weten dat RTV Utrecht om een interview had gevraagd, dat uiteindelijk op vrijdag 23 oktober is uitgezonden. Met veel succes, het duurde dan ook niet lang voordat Wijkkrant Wittevrouwen alsmede het AD ook interesse in onze zaak toonden. U kunt de artikelen hieronder terugvinden:

Op het opiniestuk kan men stemmen of men het met de stelling eens is of niet. Een ruime meerderheid (2/3 van de stemmen) is het hiermee eens. Wanneer ook u uw stem uit kunt brengen kunnen wij dit getal natuurlijk verhogen. Ook andere buurtcomités en initiatiefnemers hebben naar aanleiding van deze berichten contact met ons opgezocht voor advies en ondersteuning. Blijkbaar zijn wij op de goede weg!

Gesprek met de wethouder Utrecht Noord Oost

Al snel kregen wij het bericht dat wij als Buurtplatform waren uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Lot van Hooijdonk, dat mobiliteit, energie, groen en dierenwelzijn voor de gemeente onder haar heeft, bijgestaan door een verkeersdeskundige die meer afweet van onze situatie en het vorige/huidige mobiliteitsplan. Een zogenoemd 15-minuten gesprek dat heeft plaatsgevonden op woensdag 2 december. Uiteraard erg kort, maar voor de gemeente een goed middel om de urgentie te kunnen beoordelen. In deze korte tijd werd ons uitgelegd dat de situatie die wij schetsen niet correct is, en het verkeer met de daarbij horende overlast juist flink afneemt vanaf 2017 tot en met 2019. Er was dus geen enkele noodzaak om hier verder op in te gaan. Echter, doordat wij middels een WOB verzoek zelf ook de gemeten cijfers in handen hebben wisten wij dit te weerleggen. Wethouder Lot van Hooijdonk stelde daarom ook voor om hier in een vervolggesprek verder op in te gaan en de cijfers naast elkaar te leggen. Hiermee hadden wij niet alleen de aandacht getrokken, maar ook de benodigde interesse gewekt. Want hoe kan het dat de gemeente over andere cijfers beschikt dan die uit een WOB verzoek zijn gebleken?

Gestelde vragen aan de gemeenteraad door GroenLinks

In de tussentijd hadden wij ook Thijs Weistra van GroenLinks met mobiliteit in zijn portefeuille benaderd die van harte bereidt bleek om voor onze zaak vragen te stellen aan de gemeenteraad, en zo ook daar de problematiek op tafel te leggen. Op 11 december zijn deze vragen beantwoord. Tot onze grote verbazing bevatte de antwoorden precies het beeld wat in het 15-minuten gesprek op 2 december was weerlegd en waar de wethouder ook niet voor niets een vervolg aan heeft gegeven. Wat daar nog eens bij kwam was dat het AD de beantwoording ook had opgepikt en het zo onterecht heeft doen laten blijken dat het schip was gestrand. Hierdoor kregen wij van enkele tekenaars van de petitie de vraag of de wedstrijd daadwerkelijk was gelopen, waarop ons antwoord natuurlijk een hele duidelijke NEE was! Ook Thijs Weistra is hiervan op de hoogte gebracht, en gaf gelukkig aan nog klaar te staan na het al geplande vervolggesprek.

Cijfers zijn cijfers.. toch?

Maandag 21 december was het zover. Een vervolggesprek heeft toen plaatsgevonden met wijkadviseur Maarten Grienberger, samen met de verkeersdeskundige van het vorige gesprek met de wethouder, en een verkeersdeskundige die het stokje heeft overgenomen en zo over de huidige en nieuwe projecten gaat. Hierin hebben wij uitgelegd dat de dalende trend waardoor men dacht dat er flinke verbetering in de situatie was gekomen voor een groot deel is veroorzaakt door wegwerkzaamheden op en rondom de Blauwkapelseweg eind 2018 en in grote delen van 2019. Aan de hand van de WOB resultaten en de daarbij horende cijfers per week, in combinatie met berichten over wegwerkzaamheden, konden wij exact per weeknummer aantonen wanneer de dalingen zijn geweest en zodoende de gemiddelde cijfers flink naar beneden hebben getrokken. Ook hadden wij, mede door de onzorgvuldigheid met betrekking tot de gemiddelde tellingen, ook vraagtekens bij andere cijfers die waren gebruikt in de beantwoording aan de raad, en schrokken wij dat er ook geluidsmetingen zijn gemeten die het gemiddelde maximum overschreden en hier niks aan is gedaan voor de leefbaarheid van de bewoners, maar simpelweg de maximale waarde omhoog is gegooid. Uiteraard hebben wij ook ons ongenoegen, en die van u als tekenaars, geuit over het feit dat er naar de raad toe al conclusies waren getrokken terwijl het gesprek nog volop gaande was. Dit bleek een goed en helder gesprek, waarin ook andere punten aan bod zijn gekomen. De heer Grienberger heeft toegezegd dat de geplande wegwerkzaamheden on-hold worden gezet totdat er meer duidelijkheid komt aan de hand van onze opmerkingen en vragen.

Ook hebben wij onze zorgen geuit op de informatiebijeenkomst voor het mobiliteitsplan 2040, wat een doorzetting is van het mobiliteitsplan 2016-2025 waar op onze website veel aan wordt gerefereerd. Ook hier kregen wij veel gehoord voor de situatie en gaf zelfs de gemeente zijn complimenten door voor de wijze waarop wij de onderste steen naar boven hebben gehaald.
En nu?

Op dit moment zijn wij aan het wachten op de beantwoording van de door ons gestelde vragen. Wij verwachten dat dit binnen nu en enkele weken binnen zal komen. Uit onder andere de gesprekken met Buurtplatform Noordoost en tijdens de informatiebijeenkomst hebben verscheidene mensen zich vrijwillig gemeld om ons bij te staan vanuit hun expertise, wat varieert van de Kracht van Utrecht (meer bekend onder de naam Vrienden van Amelisweerd) tot aan het RIVM.

Tot zover onze tweede update. Laat u vooral de poster zichtbaar hangen: zoals u leest heeft dit absoluut effect. Nog geen poster? Klik hier om er een uit te kunnen printen, of neem contact met ons op zodat wij u er een op kunnen sturen. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om dit aan ons kenbaar te maken. Wij zullen zo snel en adequaat mogelijk op uw vraag reageren. En anders: tot een volgende update.

Zoals ook op de website aangegeven willen wij u middels een reguliere update graag op de hoogte houden van de vorderingen die wij, ook namens u, maken. Mocht dit echter ongewenst zijn, stuur dan een reply op deze mail, dan halen wij u uiteraard van de lijst af.

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.