De Groene Kop

De Groene Kop is het gebied aan de noordkant van Tuindorp Oost. Het wordt omsloten door de Eykmanlaan aan de Westzijde en aan de Oostzijde door het ecologische tuinenpark De Driehoek. Aan de noord- en de zuidzijde wordt het begrensd door respectievelijk de spoorlijn Utrecht/Amersfoort en de Winklerlaan. De Groene Kop is onderdeel van de visie Eykmanlaan.

In december 2015 is er een mijlpaal bereikt, lees verder in het artikel in het AD van 17 december 2015

Met de herinrichting van de Groene Kop wordt de toegankelijkheid van het groen vergroot en wordt er waterberging gerealiseerd. Waterberging is nodig om de wateroverlast bij volkstuinenvereniging De Driehoek en Ons Buiten te verminderen. Dit betekent dat er in totaal ongeveer 6000 m2 oppervlaktewater moet komen.

De wijkraad Noordoost heeft in 2011 samen met de ecologische tuinenvereniging De Driehoek, het buurtcomité Tuindorp Oost en Het Lachende Paard een werkgroep opgericht. In deze werkgroep zijn we meerdere keren bijeen gekomen voor overleg. Het resultaat van de samenwerking tussen de leden van de bewonerswerkgroep de Groene Kop, is een schetsplan. Dit plan hebben wij in februari 2012 bij de gemeente ingediend. De volgende algemene uitgangspunten hanteren we bij de herinrichting van de Groene Kop:

  • Er wordt uitgegaan van een natuurlijke inrichting van het gebied.
  • Het park wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het dient als recreatiemogelijkheid voor de buurt.
  • Het Lachende Paard blijft bestaan, maar afhankelijk van de invulling van het park in een andere vorm dan nu.
  • Doel is om met de aanleg van het park de kwaliteit en toegankelijkheid van het groen in de wijk te verbeteren.

Onderstaande afbeelding en video zijn een schets van onze ideeën, hoe het park er echt uit komt te zien weten we over een paar maanden.

 

06/02/2013

Betrokken wijkraadlid: Ab Kools (en tot september 2015 voormalig wijkraadslid Sanne de Groot)