Participatie wijkplatformen 20/20

Lees hier de evaluaties:

1ste Voortgangsrapportage Actieprogramma Samen stad maken
2de voortgangsrapportage actieprogramma Samen stad maken
2019-07-actieprogramma-samen-stad-maken-op-de-Utrechtse-manier
3de Evaluatie Rapport Wijkplatforms deel 3 sep 2021