1 december 2021

Wijkplatform 2021

November
Agenda wijkplatform november 3, 2021
Overdrachtsdocument Noordoost 0.0 tbv een RIB in Noordoost
Vragen voor Groen Links

Oktober

Netwerking agenda Wijkplatform 6 oktober 20.00 uur
Wijkplatform overleg opnamen: https://vimeo.com/628196128
Wijkplatform overleg: Notulen wijkplatform 6 oktober 2021

September
Agenda & Notulen & Acties wijkplatform 8 september 2021
Wijkplatform subgroepen indeling – overzicht aug 2020
3e Voortgangsrapportage Samen Stad Maken
Raadsvragen schoolstraat met antwoorden 19 mei
Raadsbrief Evaluatie proef schoolstraten definitief
210903_Uitdraai_resultaten_buurtgroepen_Wijkplatform_NoordOost
Wijkplatform overleg 8 sep 2021

Augustus 
vakantie

Juli
Agenda wijkplatform 7 juli 2021
Wijkplatform overleg opnamen:  https://vimeo.com/583798481   

Geen Verslag

Juni
Netwerking agenda Wijkplatform Noordoost juni 02 06.2021
Notulen wijkplatform 02 juni 2021
Video Verslag Wijkplatform https://vimeo.com/manage/videos/566478530
Verpleegkundigen initiatief info voor wijk noord-oost

Mei
Agenda Wijkplatform Noordoost, Mei 2021
communicatieplan Wijkraad 19-20 a
Wijkplatform Werkgroepen
Initiatief – gezondheidszorg – info voor wijk noord-oost
Wat vinden ouderen van …    Buurtcomité Voordorp
Discussie onderwerpen visie missie etc 
Vuist maken in de wijk
Noordoost 0.0
https://vimeo.com/583812205

April
Agenda 7 april
Videoverslag: https://youtu.be/yXfuL8Di2VI
Beknopte notulen wijkplatform 04 07 2021
Groeidocument Visie en Missie Wijkplatform Noordoost
sub deel Groeidocumnet Visie en Missie

Overige documenten:
Bouwplannen Nieuw Buurland wijkplatform ter voorbereiding op 7 april
Kaart van Buurland + Bouwplannen + foto
Samenvatting van onze reactie op het SPvE
Nieuw Buurland presentatie 07.04.2021

Vuist maken in de wijk
Vissie en Missi 2020 Wijkplatform Noordoost
Discussie onderwerpen visie missie etc 
Wederkerigheid in Noordoost

Maart
Agendapunten Wijkplatform Noordoost 03 maart 2021
Notulen wijkplatform 03-03-2021
https://youtu.be/JZAafVXpVFA

Februari
https://youtu.be/tCezM8FH9cw
Notulen-wijkplatform-05-02-2021-1

Januari
https://youtu.be/Mb4CmHt_t58

Facebooktwitterpinterest