6 juli 2022

Adviezen

De wijkraad Noordoost geeft regelmatig gevraagd en ongevraagd adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders over verschillende thema’s. Deze kan je  op de website van de gemeente Utrecht nalezen bij ADVIEZEN WIJKRADEN met daarbij de reactie van het College van B en W.

 

 

Facebooktwitterpinterest