5 juli 2022

Advies WRNO over SPvE “De Gaard”

Vanaf 20 juni t/m 17 juli 2014 was het voor iedereen mogelijk om een reactie te sturen naar aanleiding van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de kwaliteitsverbetering van winkelcentrum “De Gaard”. Ook Wijkraad NO heeft een advies verstuurd.

Lees het volledige advies.

Op 19 juni 2014 vond de laatste bijeenkomst plaats van de ‘klankbordgroep de Gaard’, die zich in de afgelopen zes jaar intensief heeft beziggehouden met bijdragen aan de totstandkoming van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor herontwikkeling van het (in 1966 gebouwde) winkelcentrum De Gaard en omgeving.
Samen met buurtbewoners en ondernemers heeft de Wijkraad Noordoost actief geparticipeerd in dit proces. De gemeentelijke inzet voor burgerparticipatie bij dit project leverde nieuwe vormen van raadpleging op en zien wij als overwegend creatief en effectief.
Nu de klankbordgroep wordt opgeheven kiest de Wijkraad ervoor op dit moment ook een eigenstandig advies te verstrekken en in de verdere participatieprocedure een eigen rol te nemen. Wij schetsen hier onze positie op hoofdlijnen, vanuit onze 10-jaren visie en de eerdere advisering over de ‘Visie Eykmanlaan’.

Facebooktwitterpinterest