5 juli 2022

89 KAMERBEWONERS IN DE LICHTKRING?

Wooncorporatie MITROS heeft onlangs het bezit van De Lichtkring (Eijkmanlaan) overgenomen van VESTIA. Vrijwel meteen zijn er plannen bekend gemaakt om hier 89 sociale huurwoningen te realiseren. Onze verwachting was dat het onpraktische en gedateerde gebouw zou worden afgebroken en vervangen door moderne bouw. Prima als dat sociale woningbouw zou zijn, mits de van toepassing zijnde beheersverordening dat toestaat. Het zal nu toch niet gebeuren dat een beeldbepalend gebouw in onze wijk een nieuwe bestemming krijgt in een eentweetje van gemeente en MITROS zonder zelfs maar alternatieven te wegen?

Dat van de bestaande zorg-kamertjes met enkele sanitaire aanpassingen evenveel ‘woninkjes’ van 24 m2 worden gemaakt is wat ons betreft niet wenselijk. Dit is te massaal, te primitief en zonder voldoende flankerende voorzieningen, zoals parkeren. Het is zelfs in strijd met de geest van de door de wethouder eerder gemaakte afspraken over splitsen van gebouwen in eenheden niet kleiner dan 27 m2.

In mondelinge vragen in de gemeenteraad door D66/PvdA is bij wethouder Paulus Jansen erop aangedrongen in gesprek met de buurt tot een invulling van het pand te komen die past bij het karakter van de buurt. Voorts heeft de wijkraad de omwonenden geadviseerd de rechter te laten toetsen of hier sprake is van een correcte invulling van de beheersverordening. 

Facebooktwitterpinterest