7 juli 2022

8 september wijkraadvergadering NO: thema Zorg & Welzijn NO

Datum: dinsdag 8 september 2015

Plaats: Wijkbureau, F.C. Dondersstraat 1

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

 Agenda

20.00                                    1. Opening door de vergadervoorzitter, welkom, vaststellen agenda.

20.05                                    2THEMA: ZORG EN WELZIJN IN Noordoost

 

  • Buurtteam Noordoost (Radouane Menni; Gonny van der Genugten):

Stand van zaken eerste helft 2015

Hulp op maat?

Wat zijn de accenten in Noordoost? 

  • Wijk & Co (Reilif Bonse)

Sociaal makelaar

SamenNoordoost: sociaal netwerk voor senioren

 Hoe wijkbewoners bij dit onderwerp betrekken? Vrijwilligers (buurtcoöperatie Noordoost Wederzijds)

Welke rol is er weggelegd voor de wijkraad? (wijkvisie: Stimuleren voorzieningen en ontmoeting; sociale cohesie; buurtnetwerken)

 21.30                     3. Half uurtje voor andere zaken, o.a. vaststellen verslag vergadering 30 juni jl.

 22.00                     10. Sluiting

 Volgende vergadering op dinsdag 13 oktober 2015 van 20.00 uur tot 22.00 uur (met o.a. gebiedsmanager Stadswerken Richard Smit; aanwezigheid wijkwethouder?)

Facebooktwitterpinterest