6 juli 2022

De Gaard – update week 8

Beste ondernemers, bewoners en omwonenden,

Hieronder geven wij weer een wekelijkse update van de bouwwerkzaamheden aan de hand van de huidige inzichten en uiteraard afhankelijk van o.a. weersinvloeden/onverhoopte calamiteiten.

Vanaf week 8 (vanaf 17 februari a.s.)

BOUWWERKZAAMHEDEN:

–      De nu nog 4 ontbrekende ruiten van de luifel komen in week 12-13.

–      Komende week gaat de aannemer de vloer dichtstorten waar de nutsinvoeren zijn gemaakt aan de zijde van de Obbinklaan.

–      De bouw van de winkels in het zuidelijk deel loopt door met o.a. aanbrengen kabelgoten en dakkappen en installatiewerk.

–      Vanaf circa 18-19 februari worden op enkele plekken nog wanden gebouwd en isolatie/voorzetwand voorzien bij de achtergevel van de Obbinklaan.

–      De aannemer is bezig met het aanbrengen van de triflex afwerking op de loopbrug en in de week van 24 februari wordt de trap en leuning geplaatst. Bij de loopbrug wordt vanaf 24 februari a.s. nog het zetwerk in de passage worden voorzien. In de laatste week van februari komt hier het hekwerk.

 

WINKELIERS:

–      Komende week laatste week van de werkzaamheden aan de spots, speakers en de hanglampen en op een later moment het zetwerk.

–      Rond 28 februari is het brandwerend dichten van de sparingen/openingen in de nieuwe kelder voor Foto Romp gereed.

–      Vanaf circa 19 februari t/m circa 4 maart wordt ter plaatse van de nieuwe zijgevel van Primera gemetseld.

–      In de week van 17 februari a.s. wordt de nieuwe pui geplaatst op de plek waar de kapper tijdelijk heeft gezeten.

–      Restaurant Buurten opent maandag a.s. in de loop van de dag haar deuren.

–      Kruidvat start op 2 maart a.s. met de afbouw van haar winkel.

 

BEWONERS VALETONLAAN – OBBINKLAAN:

–      In de periode 17 t/m 28 februari brengt de aannemer de nieuwe brandwerende entreepuien en deuren aan. Dit wordt per portiek gedaan, zodat aan het eind van de dag de nieuwe pui/deur weer voorzien is. De bewoners zijn hierover geïnformeerd in een separaat bericht.

–      Het afwerken van de binnenzijde van de entreehuisjes zal de aannemer komende weken meenemen.

–      Omdat er nog afstemming plaatsvindt door de aannemer met Van der Vorm over de werkzaamheden van de kopse zijde van het bestaande appartementengebouw van de Valetonlaan is nog niet bekend wanneer de schoorsteen gemaakt wordt.

–      Vanwege het vochtige weer zal het stucwerk van de entreehuisjes op het parkeerdek in februari/maart opnieuw ingepland worden.

–      De aanvullende plantenbakken zijn deze week op het parkeerdek geplaatst. Het mos-sedum aan de kant van de 7 nieuwe appartementen en de hoek richting de nieuwe appartementen boven de bakker wordt binnen 1-2 weken voorzien. Vanwege de werkzaamheden van eigenaresse aan de kant van de bestaande appartementen is het aanbrengen van mos-sedum hier nog niet mogelijk.

–      De aannemer/installateur zal medio maart de gewijzigde armaturen monteren op het parkeerdek met als doel dit eind maart gereed te hebben. Het parkeerdek wordt eind maart opengesteld voor gebruik van de nieuwe entree voor de bewoners en het parkeren. Over het verkrijgen van sleutels/zenders volgt nader bericht.

 

OPENBAAR GEBIED – INFRA:

–      In de week van 17 februari a.s. gaat de infra-aannemer nieuwe riolering aan de Obbinklaan aansluiten. Hier zal plaatselijk de bestrating open moeten en afgezet worden.

–      De infra-aannemer is volop bezig bij de parkeerplaatsen voor de kerk en de kant van de bussluis. Op vrijdag 21 februari a.s. wordt dit parkeerterrein opengesteld en is het deel van het openbaar gebied tegenover Buurten en de bakker gereed (zie het blauwe deel op de tekening hieronder). Op een later moment moeten nog ‘noppen’ worden voorzien ter aanduiding van de parkeervakken. Hiervoor wordt op een later moment tijdelijk (gedeeltelijk) dit deel afgezet.

–      Eind februari is de ondergrond gereed van het speeltoestel en wordt het speeltoestel gekeurd. In maart zal de feestelijke opening plaatsvinden. De aankondiging hiervan volgt.

–      De nutsbedrijven worden in week 9-10 verwacht voor de aanleg van het zuidelijk winkeldeel.

–      Binnenkort wordt de LED-lijn aangebracht langs het looppad van de passage richting het parkeerterrein bij de Lamerisflat.

–      Na overleg met de gemeente wordt er een aanpassing gemaakt in het plan van de openbare inrichting; hierdoor komt er een doorsteekje aan de overzijde van het zebrapad bij de Kapteynlaan. Zodra hier de werkzaamheden t.b.v. de LED-lijn zijn uitgevoerd, wordt dit voorzien.

–      Het oranje deel hieronder is deels is al gedeeltelijk in uitvoering en is in de week van 16 maart gereed.

–      Het groene deel op de tekening gaat per 2 maart a.s. in uitvoering en is medio april gereed. Tijdens de uitvoering blijven de toegangen tot de appartementen en de winkels aan de Obbinklaan bereikbaar via kunststof rijplaten.

–      Op 30 maart a.s. gaat het rode deel van de onderstaande plattegrond in uitvoering. Tijdens deze werkzaamheden blijft de Valetonlaan langs het water open en rijdt men via een stukje puinbaan richting de Cohenlaan. De rijweg Obbinklaan is op dat moment gestremd i.v.m. de werkzaamheden. Het trottoir langs de woningen blijft wel bereikbaar. De toegang van het winkelcentrum tegenover AH blijft zo lang mogelijk via kunststof rijplaten bereikbaar gedurende deze werkzaamheden vanaf de Valetonlaan.

Wij wensen u een prettig weekend.

Met vriendelijke groet,

FiMek estate bv

Simone Storm

Facebooktwitterpinterest