5 juli 2022

Deze website is eigendom van Wijkraad Utrecht Noordoost.

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. De inhoud van deze website is eigendom van Wijkraad Utrecht Noordoost.

Wijkraad Utrecht Noordoost gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Wijkraad Utrecht Noordoost geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.
Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Wijkraad Utrecht Noordoost
Wijkraad Utrecht Noordoost is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.
Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via: info@wijkraadnoordoost.nl

Facebooktwitterpinterest